Medlem af:

ITD Logo | ITD - International Transport Danmark   Momsrefusion med FDE A/S   Logo | DI - Dansk Industri   iv_eh_logo_RGB - Erhverv Hjørring

Affaldssortering

Hvad er affaldssortering og er det noget jeg skal?

  • Det korte svar er ja. Den 31. december 2022 trådte et kravet om at alle virksomheder, ligsom husholdningen skal sorter i 10 forskellige affaldsfraktioner. Det betyder at alt dit affald ikke længere kan går som brændbartaffald (restaffald), man skal sorteres op.

Betyder det så, at min virksomhed skal have 10 forskellige container til at stå?

  • Det korte svar er nej. din virksomhed skal kun sorter og have de container til at som som i har affald efter. Det vil sige, at hvis i ikke har pap i virksomheden skal i ikke have en cont. til pap. Har i derimod en kantine, skal i have en cont. til madaffald.

Hvem bestemmer hvad vi skal sorter?

  • Det er i høj grad dig selv som bestemmer. Men kommune kan kommer på tilsyn og give dig en anmærkning, hvis de mener der ikke sorteres til tilstrækkeligt. Vi kan rådgive og vejlede dig i, hvad der vil være den bedste løsning for din virksomhed.

  

Bestil 10 stk . Affaldsskilte fraktionspakke